Tietosuojaseloste (asiakasrekisteri)

4H-yhdistyksen jäsenenä tietosi ovat jäsenrekisterissämme.

Emme luovuta mitään jäsentemme tietoja ulkopuolisille.

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Ylöjärven 4H-yhdistyksen asiakkaat

Pvm: 25.5.2018

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi: Ylöjärven 4H-yhdistys ry

Osoite: Mikkolantie 5, 33470 Ylöjärvi


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Ylöjärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja

Osoite: Mikkolantie 5, 33470 Ylöjärvi

Sähköposti: ylojarvi@4h.fi

Puhelin: 050-411 2388


Rekisterin nimi

Ylöjärven 4H-yhdistyksen asiakasrekisteri


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen, asiakkuusuhteiden hoitoon ja ylläpitoon, laskutukseen sekä palveluiden mainontaan.


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, laskutustiedot ja sähköpostiosoite sekä muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi.


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Tietoja säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen saakka sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta sekä muilta yhteyshenkilöiltä mm. asiakaskäyntien, puhelinkeskustelujen ja sähköpostiviestien välityksellä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.